HOME . 회사소개 . 회사연혁   
 
2020 ~ 2019 2018 ~2017 2016 ~ 2015 2014 ~ 2013 2012 ~ 2011 2010 ~ 2009
2008 ~2007 2006 ~ 2005 2004 ~ 2003 2002 ~ 2001 2000 ~ 1999
 
 
 
2018. 01. 벤처기업 등록 (기술보증기금)
 
 
 
2017. 07. 기술혁신대전 우수상 선정: 단체부문 (중소기업청)
2017. 07. 권선택 대전시장 당사 방문.
2017. 12. 가족친화 우수기관 가족친화인증(여성가족부 장관)